• Ontwikkeling van onze jeugd

  Het gaat goed met CSL! Nog nooit hebben we zo’n mooie jeugdafdeling gehad als nu. De jeugdafdeling groeit, we hebben veel talent in huis. Dit geeft grote kansen om ons als vereniging te ontwikkelen naar een prachtig prestatieniveau zowel sportief als organisatorisch.

  De groei in het jeugdledenbestand is prachtig, maar we zullen hier als vereniging wel op moeten inspelen. De jeugdafdeling groeit, terwijl het aantal senioren gelijk blijft. Hoe zorg je er dan voor dat er een goed kader beschikbaar blijft om al die jeugd te ontwikkelen en te begeleiden? En hoe zorg je ervoor dat alle kinderen passende trainingen krijgen en er geen scheefgroei ontstaat tussen de (op dit moment) de meer en de iets minder getalenteerde kinderen? Het is duidelijk dat we ons moeten aanpassen aan deze nieuwe situatie, zodat we minder afhankelijk zijn van trainers die toevallig aan onze club verbonden zijn en die het leuk vinden het team waar hun eigen kind in speelt te trainen en te coachen. We zijn momenteel afhankelijk van de bereidheid van een kleine groep mensen. Dat bovenstaande ook werkelijk een probleem kan vormen zien we dit jaar bij teams als C2 en D2 waarvoor we grote moeite hebben om het trainerskader in te vullen.

  We moeten nu bijsturen en actie ondernemen om een goed kader voor alle jeugdteams ingevuld te krijgen. Dit doen we met onze visie als kapstok:

  Onze korfbalvereniging wil een vereniging zijn waar met enthousiasme gekorfbald wordt en die sportiviteit hoog in het vaandel heeft. CSL wil op een zo hoog mogelijk sportief en een zo goed mogelijk bestuurlijk niveau presteren, en elk (potentieel) lid een team bieden waarin hij/zij met plezier kan korfballen of een vrijwilligersfunctie kan bekleden. Er moet sprake zijn van een écht verenigingsleven. Het sociale aspect en de verenigingssfeer, zijn net zo essentieel als de sportieve prestatie.

  Om onze kansen te benutten en goede invulling te geven aan onze visie is er een werkgroep gestart. Er moet een structuur komen voor het ontwikkelen en het trainen van onze jeugd, die niet afhankelijk is van toevalligheden, maar waar een heldere visie en strategie aan ten grondslag ligt en die aansluit bij de volle breedte van onze jeugdafdeling. Het jeugdkader moet ontwikkeld worden en het trainersvak moet inspirerend zijn voor trainers, zodat deze groep zowel in de breedte als in de lengte kan groeien. De werkgroep wordt momenteel bemand vanuit Jeugdcommissie, Technische Commissie, Trainerskader en Bestuur. We willen de nieuwe structuur zo snel mogelijk ontwikkelen en we hopen op korte termijn hieraan gestalte te kunnen geven. Als vervolg hierop willen we het delen met ouders en leden zodat iedereen net zo enthousiast wordt als de werkgroep en iedereen de toekomst met vertrouwen tegemoet zal zien!

  Jeugdcommissie

  Technische Commissie

  Bestuur