• CSL 50 jaar!!!

  Beste leden van KV CSL,

  Volgend jaar bestaat CSL 50 jaar. Dit jubileum zal groots gevierd gaan worden!

  De organisatie van alle activiteiten in dit jubileumjaar wordt uitgevoerd door een commissie bestaande uit: Geartsje Liemburg, Ans Telgenhof, Jan de Boer, Aukje Holwerda, Robert Jan Luinstra en Nathaly van der Zee. Deze commissie is inmiddels gestart met de voorbereidingen.

  Schrijf alvast deze data in jullie agenda's: 11 februari 2016, 18 juni 2016 en 8 oktober 2016. Wat we precies gaan doen blijft nog even een verrassing.

  Uiteraard is jullie inbreng ook van harte welkom! Dus heb je leuke ideeën voor het jubileumjaar, mail deze dan naar ons. Ons mailadres is csl50jaar@gmail.com

  Groeten van de commissie CSL 50 jarig jubileum

 • Club van 50

  Beste leden en relaties van KV CSL,

    

  Een unieke kans om het jubileumjaar van KV CSL tot een succes te maken! Wordt nu lid van de "club van 50" en steun KV CSL!

    

  Wat is de club van 50?

  De club van 50 is een groep leden en supporters van KV CSL die de vereniging gezamenlijk financieel steunen. In het seizoen 2015/2016 is de club van 50 opgericht. De eerste 6 leden hebben zich al aangemeld!

   

  Waarom lid worden van de club van 50?
   

  Het geld dat via de club van 50 beschikbaar komt, wordt aangewend voor zaken die niet uit de reguliere begroting van KV CSL (kunnen) worden betaald. Ze kunnen betrekking hebben op alles wat de kwaliteit van de accommodatie verbetert en/of voor specifieke inspanningen voor de jeugd en het organiseren van een jaarlijkse feestelijke korfbalactiviteit  als daar belangstelling voor is. 

   

  Wie kunnen er lid worden van de club van 50?

   

  Deelnemer aan de club van 50 kan iedereen worden die de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft.

   

  50 jarig jubileum van KV CSL

  Op 11 februari 2016 bestaat KV CSL 50 jaar. Dit zal groots gevierd gaan worden! Schrijf alvast deze data in jullie agenda's: 11 februari 2016, 18 juni 2016 en 11 oktober 2016. Wat we precies gaan doen blijft nog even een verrassing. Door lid te worden van de club van 50 worden ook deze activiteiten mogelijk gemaakt!

   

  Meer info?

   

  Voor meer informatie over de club van 50 kunt u per e-mail contact opnemen met de commissie csl 50 jarig jubileum (csl50jaar@gmail.com)

 • Oproep aan alle leden en oud leden

  Oproep aan alle leden en oud leden!

  De commissie CSL 50 jarig jubileum is op zoek naar foto's van jeugdkampioenen door de jaren heen (inclusief de jaartallen, namen van de spelers/speelsters en namen van de trainers/leiders)!

  Hebben jullie deze foto's? Stuur ze dan voor 15 november naar csl50jaar@gmail.com

  Per post mag ook! Het adres is: Ans Telgenhof, Sillan 1, 9055 MA Britsum

  Graag de naam van de eigenaar achter op de foto, je krijgt hem dan z.s.m. terug.

 • CSL 50 jaar merchandise