• Organisatiestructuur

  De organisatiestructuur van CSL is opgebouwd uit:

  Bestuur
  K
  ernteam
  C
  lusters

  Binnen de clusters zijn verschillende commissies.
  Hieronder is te vinden welke commissies er binnen de vereniging zijn en wie in deze commissie zitten.

 • Bestuur
 • Het bestuur bestaat uit 5 leden (op dit moment 1 vacant). Het bestuur houdt zich bezig met bestuursthema's. Alle dagelijkse zaken en operationele zaken zijn de verantwoordelijkheid van het Kernteam.

  Het bestuur bestaat uit:

  • voorzitter              Roelie Louwsma
  • secretaris              Wypkje Papma
  • penningmeester     Marrit Jonker
  • lid                         Taco Jan Osinga
  • lid                         Vacant
 • Kernteam

  Het kernteam heeft de dagelijkse leiding over de vereniging. Het kernteam bestaat uit het bestuur en van elk cluster de clusteraanvoerder. De clusteraanvoerders hebben het overzicht over het cluster en zijn het directe aanspreekpunt vanuit het cluster.

  Het kernteam bestaat uit:

  • het bestuur
  • Aukje Ringersma (cluster korfbalzaken senioren)
  • Vacant (cluster korfbalzaken jeugd)
  • Corine Lagerweij (cluster verenigingszaken)
  • Wimer Schievink (cluster korfbalzaken facilitair).
 • Ondersteuningscommissie

  Op dit moment bestaat de ondersteuningscommissie uit:

  Harma van Ipenburg
  Douwe Boomsma
  Siska Haijma
  Vacant

 • Technische Commissie

  De Technische Commissie (TC) zorgt ervoor dat alle senioren en junioren van KV CSL kunnen trainen en/of spelen op zijn of haar niveau en onder de meest optimale omstandigheden. Om dit te kunnen verwezenlijken houdt zij voortdurend contact met de leden, vrijwilligers, diverse andere commissies en met het bestuur van KV CSL.
  Verder zorgt de TC voor de teamindelingen en oefenwedstrijden van de senioren teams. 

  De Technische Commisie bestaat uit:
  Aukje Ringersma
  Alida van der Meulen
  Cynthia Mol
  Tim Ubbels

 • Sponsorcommissie

  Sportverenigingen in het algemeen, en dus ook KV CSL, kunnen niet alleen bestaan van de contributie en inkomsten van activiteiten. Sponsoring door bedrijven is een noodzakelijke aanvulling op het budget van een vereniging.

  Jaarlijks wordt er een speciale vipavond georganiseerd voor de sponsors, zodat naast de daadwerkelijke sponsoring ook een bepaalde vorm van saamhorigheid tussen de sponsors onderling wordt gestimuleerd, en de sponsor niet het gevoel krijgt dat het alleen maar een financiele bijdrage aan de club geeft.

  De sponsorcommissie bestaat uit:
  Sander Schouten
  Marcel Kuipers
  Roelie Louwsma
  Ab van der Molen
  Geert Luinstra
  Taco Jan Osinga

  Voor vragen kunt u contact opnemen via sponsoring@kvcsl.nl 

 • Activiteitencommissie

  Binnen korfbalvereniging CSL vinden wij het ook erg belangrijk dat de sfeer binnen de teams en de vereniging goed is. Dat de verschillende teams elkaar kennen en dat er met plezier gekorfbald wordt.

  Daarom organiseert de Activiteitencommissie (AC) activiteiten voor zowel de jeugd als de senioren. Zo zijn er vaste activiteiten die jaarlijks terug keren, zoals het jeugdkamp en de kasspekactie, maar vaak worden er ook nieuwe activiteiten bedacht.

  Heb je zelf een idee?

  Als je zelf een leuk idee hebt voor een activiteit met je team, meerdere teams of de vereniging? Dan zijn wij daar erg blij mee, op die manier krijgen wij een goed beeld van wat de vereniging nu precies wil. Dus, laat het ons weten!

  Team van de week

  Het AC is ook verantwoordelijk voor het team van de week. Bij elke thuiswedstrijd van het eerste team van korfbalvereniging CSL mag tijdens de presentatie een jeugdteam meelopen. Daarnaast mag het team ook een patatje eten en een drankje drinken voor de wedstrijd. Hoe dit allemaal in zijn werk gaat, wordt voor de tijd goed uitgelegd door een of meerdere begeleiders. Hier hebben wij sinds dit seizoen speciale hulp voor gekregen. Nynke Holwerda, Anouk Giesing, Lisanne Buruma, Inge Zijlstra en Marrit Ubbels zijn de dames die de kinderen voor en tijdens de wedstrijden zullen begeleiden.

  Kampioen?

  We hebben zo veel toppers in onze jeugdteams spelen, dat er geregeld teams kampioen worden. Het AC zorgt er voor dat er een foto van het jeugdteam wordt gemaakt, dat zij een medaille ontvangen en dat dit kenbaar wordt gemaakt op de website en Facebook. Het AC moet wel weten dat er teams kampioen zijn geworden, aanspreekpunt hiervoor is Tjitske Westra, je kunt het ook doorgeven door een e-mail te sturen.

  Het is ook mogelijk dat er een stukje naar de Stienser gestuurd wordt. Belangrijk is dat de trainer in dat geval zelf een kort stukje en een foto aanlevert bij het AC door een e-mail te sturen.

  Contact

  Heb je vragen, een leuk idee of lijkt het je leuk om ook aan te schuiven bij het AC? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande mogelijkheden.

  Ilse van der Veen
  Johanna van der Galien
  Sieta de Graaf


  actiecomitecsl@gmail.com
  www.facebook.com/kvcslactiviteiten

   

 • PR & Media

  De PR en media commissie verzorgt de communicatie naar de externe media.
  Er wordt gezorgd dat KV CSL voldoende aandacht krijgt in de lokale media, er worden nieuwsberichten en wedstrijdverslagen geplaatst op de website, de sociale media wordt bijgehouden.
  Ieder jaar wordt een magazine uitgebracht en bij thuiswedstrijden in de zaal wordt 't lytse mikpunt uitgebracht.

  Het team van PR en Media bestaat uit:
  Anna van der Veen
  Elisabeth Lawerman
  Sabine Visser
  Annemijn Kolthof
  Amarens Kuipers
  Idwer van der Schaaf

  Voor vragen kunt u contact opnemen via mikpunt@gmail.com

 • Wedstrijdsecretariaat

  Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor alle lopende zaken rondom de competitie- en bekerwedstrijden en de planning van alle thuiswedstrijden. Daarnaast is het wedstrijdsecretariaat aanspreekpunt voor andere verenigingen betreffende deze wedstrijden. 

  U kunt contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat via wedstrijdsecretariaat@kvcsl.nl.

 • Halcommissie

  De halcommissie is verantwoordelijk voor de indeling van de halwachten tijdens de thuiswedstrijden in de zaal. Contactpersoon is Hendrik Haijma.

 • Kledingcommissie

  De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de wedstrijdshirts, inschietschirts, trainingspakken, tassen en alle overige kleding die gebruikt worden tijdens de wedstrijden van KV CSL. De kleding en tassen zijn in bruikleen bij de spelers/trainers en worden aan begin van ieder seizoen uitgedeeld en aan het eind van het seizoen ingenomen en gecontroleerd op schade.

  De kledingcommissie bestaat uit:
  Jolanda Schouten
  Bonnie de Vries

 • Arbitrage

  Coördinator scheidsrechters is René Radersma.

  Onze actieve KNKV-scheidsrechters zijn:
  Auke Wiering
  Tiemen Hansma
  René Radersma
  Arjen Loonstra
  Erik Hoekstra
  Joël Knuijver

  KNKV-beoordelaar:
  Ans Telgenhof

  KNKV-verenigingsbegeleider:
  Stini Weijer
  Ineke Radersma