• Nieuwe leden

  Als je lid wilt worden van KV CSL dan vragen we het aanmeldingsformulier en het machtigingsformulier t.b.v. de contributie in te vullen.

  Beide formulieren kan je hier downloaden. De formulieren kunnen digitaal worden gestuurd naar ledenkvcsl@gmail.com of op papier afgeleverd worden bij de ledenadministratie: M.B. Hoogeveenstrjitte 21, 9051 CA Stiens.

   

    Inschrijfformulier

    Machtigingsformulier

  Privacyverklaring KV CSL

   

 • Praktische informatie leden

  Wedstrijdkleding

  • ieder spelend lid ontvangt van de vereniging een wedstrijdshirt. De wedstrijdshirts worden na de wedstrijd verzameld en bij toerbeurt door één van de spelers (of ouders) gewassen.
  • ieder lid zorgt zelf voor een zwart broekje of zwart rokje.
  • zwarte sokken met CSL logo zijn verkrijgbaar bij de kledingcommissie (€ 7,50). Er mag ook met zwarte sokken zonder logo gespeeld worden.
  • op het veld zijn schoenen met noppen vereist. CSL heeft een kunstgrasveld maar er wordt bij andere verenigingen ook op gras gespeeld. Er zijn speciale schoenen voor kunstgras maar schoenen met noppen kunnen ook op kunstgrasveld gebruikt worden.
  • in de zaal zijn (schone) indoorschoenen nodig.
  • ieder spelend lid ontvangt een trainingspak van de vereniging. Dit trainingspak mag alleen gebruikt worden bij wedstrijden en speciale gelegenheden. Het mag niet bij trainingen gebruikt worden.
  • ieder spelend lid ontvangt een sporttas. Deze sporttas mag alleen bij wedstrijden en trainingen gebruikt worden.

  De kleding en de tas krijg je van de vereniging in bruikleen. Dit betekent dat zodra je het lidmaatschap opzegt de kleding en de tas weer ingeleverd moeten worden. Wees zuinig op je spullen; als er bij inlevering geconstateerd wordt dat er gebreken zijn of het kledingstuk/tas wordt vermist dan wordt het herstel of vervanging bij je in rekening gebracht.

  Zaalseizoen

  De trainingen en thuiswedstrijden worden gespeeld in de sporthallen van sportcentrum It Gryn in Stiens. 

  Veldseizoen

  De trainingen en thuiswedstrijden worden gespeeld in Britsum op accommodatie Britsenburgh.

  Vertrek uitwedstrijden

  Alle teams vertrekken vanaf het parkeerterrein van Britsenburgh. Dit geldt voor zowel het veld- als zaalseizoen.  Ieder lid (ouder) rijdt bij toerbeurt. De ouders van jeugdleden ontvangen aan het begin van het veld- of zaalseizoen een overzicht wanneer zij zijn ingedeeld om te rijden. De seniorenleden regelen het vervoer onderling.

  Afmelden wedstrijd

  De Ondersteuningscommissie (OC) en Technische commissie(TC) zorgen er samen met de coaches voor, dat zaterdags de wedstrijden kunnen worden gespeeld met een compleet team. Het kan gebeuren dat door ziekte of door een bijzondere omstandigheid iemand niet kan spelen. Om het mogelijk te maken een vervanger(ster) te vinden, dient er tijdig te worden afgebeld, in principe  vóór woensdagavond 19.00 uur. Afbellen kan alleen bij de coach van je eigen team.

  Afmelden lidmaatschap

  Opzeggen moet gebeuren via het afmeldingsformulier en wel vóór 1 mei. Deze datum is vastgesteld omdat ieder jaar rond deze datum de teamopgave voor het volgende seizoen bij de korfbalbond, het KNKV, ingediend moet zijn. Door een opzegging op tijd in beeld te hebben, kan hierop een juiste teamopgave voor het volgende seizoen worden gemaakt. Wordt het lidmaatschap na 1 mei opgezegd, dan is ook contributie verschuldigd voor het gehele volgende seizoen. 

  Opzeggen tijdens een lopend seizoen is niet mogelijk. Iedere speler en speelster is in een lopend seizoen nodig omdat op basis van het aantal spelende leden de teams worden opgegeven bij de korfbalbond. Mocht er om een bepaalde reden (altijd na overleg met het bestuur) wel tijdens een lopend seizoen worden opgezegd, dan moet de contributie voor het hele verenigingsjaar tot en met 30 juni, worden voldaan.

  Contributie

  Zoals elke vereniging vraagt ook KV CSL contributie aan haar leden om de vereniging draaiende te houden. De hoogte van de contributie is gerelateerd aan de leeftijd met als peildatum 1 januari. Jaarlijks, per 1 juli, wordt de contributie geïndexeerd met het inflatiecijfer, dat is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek over het voorgaande kalenderjaar. 

  De contributie wordt betaald door middel van een automatische incasso. Via andere betaalwijzen wordt de contributie verhoogd met € 0,50 per maand. Alleen wanneer de contributie wordt voldaan, kan aan de competitie worden deelgenomen. Verdere (financiële) verplichtingen zijn in het huishoudelijke reglement vastgelegd. Dit ligt ter inzage bij de secretaris.