• Vrijwilligerstaken

  Iedere vereniging heeft vrijwilligers nodig om de vereniging te laten draaien. Veel vrijwilligers hebben een specifieke taak binnen de vereniging.

  Daarnaast verwachten wij van al onze (spelende) leden vanaf de B-junioren dat ze veldwacht, halwacht en scheidsrechtertaken verrichten. Voor deze taken wordt je ingedeeld. Het is goed te weten wat er van je wordt verwacht als je bent ingedeeld voor een vrijwilligerstaak. We hebben de taken daarom op deze pagina vermeld.

   

  Taken van de veldwacht

  In de pauze voor thee/limonade voor de spelers zorgen. De thee/limonade wordt klaargezet door medewerkers van Britsenburgh in de keuken van Britsenburgh. De limonade wordt direct aan teams uitgereikt (niet meer klaarzetten in de kleedkamers). De thee wordt per blad aan een team overhandigd.

  Na afloop van de pauze de dienbladen van de thee ophalen en in de keuken van Britsenburgh plaatsen.

  Vóór de eerste wedstrijd helpen met materialen klaarzetten.

  Na de laatste wedstrijd helpen met materialen opruimen. De banken staan in de berging van de kaatsvereniging (te bereiken via tussendeur).

  Het bedienen van het scorebord. De afstandsbediening ligt in de buitenberging, kast 5.  

  Ervoor zorgen dat de kleedkamers netjes worden achtergelaten.

   

  Taken van de gastheer/gastvrouw

  Tegenpartij, scheidsrechters en beoordelaars ontvangen en hen de kleedkamer wijzen.

  De scheidsrechters en beoordelaars 2 consumptiebonnen verstrekken (De aanvoerders van het 1e, 2e en 3e team beschikken over de consumptiebonnen).

  De beoordelaar voorzien van een stoel.

  In de pauze de scheidsrechter van thee of frisdrank voorzien.