• Vrijwilligerstaken

    Iedere vereniging heeft vrijwilligers nodig om de vereniging te laten draaien. Veel vrijwilligers hebben een specifieke taak binnen de vereniging.

    Daarnaast verwachten wij van al onze (spelende) leden vanaf de B-junioren dat ze veldwacht, halwacht en scheidsrechtertaken verrichten. Voor deze taken wordt je ingedeeld. Het is goed te weten wat er van je wordt verwacht als je bent ingedeeld voor een vrijwilligerstaak.